Pięknie czytam konkurs czytelnicy

7 maja Biblioteka publiczno szkolna M i G Mikołajki filia Baranowo zorganizowała konkurs pięknego czytania dla klasy 1 i 3 Szkoły Podstawowej w Baranowie.Konkurs odbył się w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek .Uczestnicy konkursu zostali przygotowani przez panie Bogumiłę Gibowską i Annę Dodę. Zadaniem uczestników było przygotowanie dowolnego teksu. Komisja konkursowa oceniała płynność czytania , poprawność , wyrazistość , tempo .Komisja postanowiła przyznać nagrody w dwóch kategoriach klasa I i klasa III .W konkursie zostały nagrodzone :

Klasa I : 1. Mikołaj Kiśluk 2. Alicja Giers 3. Maja Gwara

Klasa III : 1.Kamila Zaniewska , wyróżnienie specjalne Jakub Komorowski